16512

رویه ارسال سفارش

تمامی سفارشات در چیچو به وسیله پست پیشتاز در کمترین زمان ارسال و کد رهگیری مرسوله برای مشتری فرستاده خواهد شد.